Yksityisyydensuoja

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10§ MUKAINEN REKISTERISELOSTE


1. REKISTERINPITÄJÄ
SIP-viihde Oy
Topeeka 65
61800 Kauhajoki
Puhelin 062313044
Y-tunnus 1511204-8
2. REKISTERIASIOITA HOITAVA YHTEYSHENKILÖ
Ilmo Kujansivu
Puhelin 062313044
ilmo@tietokonetukku.fi
3. REKISTERIN NIMI
Tietokonetukku.fi / SIP-viihde Oy verkkokaupan asiakasrekisteri
4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Tietokonetukku.fi / SIP-viihde Oy verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointiin, yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin verkkokauppaan liittyviin tarkoituksiin kuten palveluiden kehittämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin.
5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteröidyistä kerätään rekisteriin perustietoja kuten nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite, uutiskirjeen tilaus ja tilauksiin liittyvät tiedot.
6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan ilmoittamat tiedot ja tiedot jotka syntyvät asiakkaan käyttäessä palvelua, esimerkiksi tilauksiin liittyvät tiedot.
7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle.
8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt ja niihin pääsy edellyttää tunnistamisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.